Du er her

En lille gruppe af Mamas Optimistas.
 
Projekter i Angola
 
 
SI Aalborg har sammen med 6 andre klubber i Region 1 arbejdet med vandrensningsanlæg og andre projekter i Angola siden 2008.
Den lokale samarbejdspartner er gruppen Mamas Optimistas, der gennem projektet er blevet tilkendt NGO status. Nogle af disse kvinder står for vedligeholdelsen af anlæggene. Selvom der har været tørke i områderne, har beboerne alligevel haft rent drikkevand.
Regionen har endvidere iværksat uddannelse af kvinder i Angola i bla. bogføring, lagerstyring og forretningsmetoder samt doneret malariamedicin og malarianet til området.

 

Læs mere under "projekter" samt regionens hjemmeside: 
http://region1.soroptimist-danmark.dk
Se desuden mere på klubbens hjemmeside under Projekter

Optagelselse af nyt medlem på Dronninglund Slot

Hanne Jonassen og præsident Dorthe Charlotte Jensen 

  

 

 

 


SI Aalborg har oktober 2016 afholdt 40 års jubilæum.

I denne anledning var klubben samlet med gæster fra venskabsklubberne i Holland og Sverige, og ved en festlighed på Det gamle Rådhus donerede klubben jubilæumslegater til Mødrehjælpen, Broen og Reden.

 Præsident Dorthe Charlotte Jensen ses her med donationsmodtagerne

 

 

 

       Velkommen til SI Aalborg.

Soroptimist Internaional arbejder for at forbedre kvinders og børns vilkår, og støtter lokale, nationale og internationale aktiviteter.
Vi arbejder for international forståelse og venskab.
A global Voice for Women er soroptimisternes motto over hele verden. Soroptimisterne arbejder på lokalt og internationalt plan for at styrke opmærksomheden omkring kvinder og børns vilkår gennem oplysning, projekter samt moralsk og økonomisk støtte.
 
SI Alborg
Soroptimist International Aalborg blev chartret i oktober 1976.
Klubben har pr. 1. oktober 2016   22 medlemmer.
Klubmøderne afholdes den anden torsdag i hver måned kl. 18.30, undtagen i juli og august.
Klubbens normale mødested er Skydepavillonen, Sdr. Skovvej 30 i Aalborg, ved Aalborgtårnets fod.

 

Læs om SI Aalborgs historie under :  "Hvem er vi "/Klubbens historie

 

Klubbens nuværende præsident er Dorthe Charlotte Jensen. Valg fra 1. oktober 2016 til 30 september 2018.

 

 

Klubbens kontakt-e-mail er til klubbens præsident 

Dorthe Charlotte Jensen:    docj@dlf.org    

 

SI Aalborg

Aalborgklubben har blandt andet engageret sig i kampen mod trafficking, i opstilling af vandrensningsanlæg i Afrika og i støtte til væresteder i Østgrønland.

Klubmøderne med relevante foredrag samt møder i mindre grupper giver medlemmerne både en mulighed for at blive klogere, men også for at opbygge et netværk og nyde et socialt fællesskab.

  

SI Aalborg har brugt Jens Bangs Stenhus som logo på sit banner