Du er her

Projekter i Angola

   

SI Aalborg har sammen med 6 andre klubber i Region 1 arbejdet med vandrensningsanlæg og andre projekter i Angola siden 2008.

Ved udgange af 2017 slutter Region 1 disse projekter, og i den anledning har der været præsentation med afsluningsfest, hvor en stor del af Regionene medlemmer deltog.

En datter af en af Mamas Optimistas er Soroptimist i Holstebro, og både Franciska og hendes døtre fra x-faktor var med til denne afslutningaften.

 

Den lokale samarbejdspartner i Angola er gruppen Mamas Optimistas, der gennem projektet er blevet tilkendt NGO status. Nogle af disse kvinder står for vedligeholdelsen af anlæggene. Selvom der har været tørke i områderne, har beboerne alligevel haft rent drikkevand.

Regionen har endvidere iværksat uddannelse af kvinder i Angola i bla. bogføring, lagerstyring og forretningsmetoder samt doneret malariamedicin og malarianet til området.

http://region1.soroptimist-danmark.dk

Se desuden mere på klubbens hjemmeside under Projekter

Præsident Lis Pedersen 

                 

Klubbens kontakt-e-mail er til

klubbens præsident 

Lis Pedersen : lispep@mail.dk    

------------------------------------------------------------------

Klubben har afholdt stormøde med interessant foredrag om Læger uden Grænser v/ sygeplejerske Maria Ruwald Juhl.

Maria har været udstationeret til både Guinea, hvor hun arbejdede med især HIV-smittede samt til Congo, hvor der var udbrudt mæslingeepidimi. 

 

   
    Velkommen til SI Aalborg.

 

Soroptimist Internaional arbejder for at forbedre kvinders og børns vilkår, og støtter lokale, nationale og internationale aktiviteter.

Vi arbejder for international forståelse og venskab.

A global Voice for Women er soroptimisternes motto over hele verden. Soroptimisterne arbejder på lokalt og internationalt plan for at styrke opmærksomheden omkring kvinder og børns vilkår gennem oplysning, projekter samt moralsk og økonomisk støtte.

 

SI Alborg

Soroptimist International Aalborg blev chartret i oktober 1976.

Klubben har pr. 12. december 2017    19 medlemmer.

Klubmøderne afholdes den anden torsdag i hver måned kl. 18.30, undtagen i juli og august.

Klubbens normale mødested er Skydepavillonen, Sdr. Skovvej 30 i Aalborg, ved Aalborgtårnets fod.

 

Læs om SI Aalborgs historie her.

 

Klubbens nuværende præsident er Lis Pedersen . Valgt pr 12. december  2017 til 30.september 2018.

SI Aalborg

Aalborgklubben har blandt andet engageret sig i kampen mod trafficking, i opstilling af vandrensningsanlæg i Afrika , Læger unde Grænser, SoS-barn, Grønlandske Børn og Grønland .

Klubmøderne med relevante foredrag samt møder i mindre grupper giver medlemmerne både en mulighed for at blive klogere, men også for at opbygge et netværk og nyde et socialt fællesskab.

  

SI Aalborg har brugt Jens Bangs Stenhus som logo på sit banner     

 

 

Plant et træ